LİDER CLUB CARD

Lider Turizm A.Ş. yolcularına seyahatlerinde firmalarını tercih ettikleri için çeşitli avantajlar sunmak amacıyla geliştirilen Club Card projesini hazırlamış ve uygulamaya başlamıştır.

GENEL

Club üyeleri, herhangi bir işlem esnasında kendilerine verilen kişisel üye numaralarını kullanarak belirlenen oranlarda puan kazanırlar.

Üyeler herhangi bir zamanda hesaplarında biriken puanlar karşılığında belirlenen şartlara uygun biçimde ücretsiz bilet alabilirler.

PUANLAMA

Her üyenin kendine ait bir hesabı bulunmakta ve satın aldığı bilet karşılığında ödediği paranın güzergâh çarpanı oranında puan bu hesapta birikmektedir. Üyeler hesaplarında biriken puanları bir başkasına devredemez, aynı hesaptan birden fazla üye yararlanamaz. Puanlar üyeye nakit olarak ödenemez.

Üyenin satın aldığı bileti iptal ettirmesi durumunda o bilet için kazandığı puanlar hesabından otomatik olarak düşülür. Ayrıca ücretsiz olarak alınan biletler için herhangi bir hesaplama yapılmaz.

Üyenin satın alma işleminden puan kazanabilmesi için aldığı biletin ücretinin en az 15,00 TL olması gerekir. Aynı şekilde üyenin hesabındaki puanları karşılığında ücretsiz bilet alabilmesi için de hesap bakiyesinin asgari 15,00 TL olması gerekir.

Üye puan kazanabilmek için rezervasyon yaptırma veya satın alma işlemi esnasında mutlaka üye numarasını bildirmelidir.

Üye tarafından kazanılan puanların geçerlilik süresi 1 yıldır. Bu süre sonunda kullanılmayan puanlar üye hesabından otomatik olarak düşülecektir.

Şuan için geçerli puanlama oranı %7’dir.

ÜCRETSİZ BİLET

Bugünkü mevcut koşullarda Club Card projesinden üyelerce kazanılacak ödül puan karşılığı ücretsiz seyahat biletidir.

Lider Turizm A.Ş. tarafından belirlenen oranlarda kazanılan puanları talep edilen seyahat bileti fiyatına ulaştığında üye ücretsiz bilet almaya hak kazanır. Puan kazanımı ve puanların ücretsiz seyahat biletine dönüştürülmesinde Lider Turizm A.Ş. kurallarının geçerli olduğunu, kazanılan ücretsiz biletin ne zaman ve hangi güzergâhlarda kullanılabileceği konusunda Lider Turizm A.Ş.’nin belirleyici olacağını üye kabul ve beyan eder. Karayolu Taşıma Yönetmeliği Madde 48’e göre “her seferde en fazla bir yolcu ücretsiz taşınabilir” hükmü gereğince, ödüle hak kazanılması, üyenin mutlaka dilediği tarih ve güzergâhta ücretsiz yolcu olarak taşınması zorunluluğunu Lider Turizm A.Ş.’ye yüklemez.

Kazanılan ücretsiz seyahat bileti sadece kart sahibi adına düzenlenebilir. Seyahat belgesi üzerinde yazılı zaman ve güzergâhta kullanılmayan ücretsiz biletler geçersiz hale gelir.
Kazanılan ücretsiz biletin iadesi mümkün değildir. Böyle bir talep durumunda Lider Turizm A.Ş. üyeye herhangi nakdi bir ödeme yapmaz. İade edilen ücretsiz bilet karşılığında üye hesabına puan iadesi yapılır.

ÖZEL GRUPLAR

Üyenin Club Card üyesi olması ve üyeliğini sürdürebilmesi için üyelik başvurusunun Lider Turizm A.Ş. tarafından kabul edilmesi ve alt limit olan 10 grup üyesinin, her yıl, dâhil olduğu grupla bağlantısının devam ettiğine dair onaylı belge sunması gerekmektedir.

Tüm sorularınız ve yorumlarınız için adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla
Lider Turizm A.Ş.